Modified Dashboards for YSF, P25, and NXDN Reflector monitoring.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andrew Lynch 4be0342aab fixed Version info line 9 miesięcy temu
..
config Initial Commit 9 miesięcy temu
include Modified P25 and YSF to have favicon changing code 9 miesięcy temu
DVSwitch.png Initial Commit 9 miesięcy temu
LICENSE Initial Commit 9 miesięcy temu
favicon.ico Initial Commit 9 miesięcy temu
favicontx.ico Added favicons. 9 miesięcy temu
index.php fixed Version info line 9 miesięcy temu
txinfo.php Initial Commit 9 miesięcy temu
version.php Updated footers to be uniform. 9 miesięcy temu