Modified Dashboards for YSF, P25, and NXDN Reflector monitoring.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Andrew Lynch 4be0342aab fixed Version info line 9 månader sedan
..
config Initial Commit 9 månader sedan
include Modified P25 and YSF to have favicon changing code 9 månader sedan
DVSwitch.png Initial Commit 9 månader sedan
LICENSE Initial Commit 9 månader sedan
favicon.ico Initial Commit 9 månader sedan
favicontx.ico Added favicons. 9 månader sedan
index.php fixed Version info line 9 månader sedan
txinfo.php Initial Commit 9 månader sedan
version.php Updated footers to be uniform. 9 månader sedan