Modified Dashboards for YSF, P25, and NXDN Reflector monitoring.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Andrew Lynch b82cce8759 Dingleberry 7 miesięcy temu
nxdn-dash fixed Version info line 7 miesięcy temu
p25-dash fixed Version info line 7 miesięcy temu
ysf-dash Forgot a damn semicolon 7 miesięcy temu
LICENSE added license to root 7 miesięcy temu
README.md Dingleberry 7 miesięcy temu

README.md

Reflector Dashboards

Andy Lynch, KDØIOE

About

These are reflector dashboards for YSF, P25 and NXDN reflectors. They are based on the work of this repository: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard, as well as the work of N4IRS/N2NUO. They are designed to work with G4KLX’s reflectors and their log files.

Installation

(todo)

Usage

(todo)