Modified Dashboards for YSF, P25, and NXDN Reflector monitoring.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Andrew Lynch b82cce8759 Dingleberry 7 månader sedan
nxdn-dash fixed Version info line 7 månader sedan
p25-dash fixed Version info line 7 månader sedan
ysf-dash Forgot a damn semicolon 7 månader sedan
LICENSE added license to root 7 månader sedan
README.md Dingleberry 7 månader sedan

README.md

Reflector Dashboards

Andy Lynch, KDØIOE

About

These are reflector dashboards for YSF, P25 and NXDN reflectors. They are based on the work of this repository: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard, as well as the work of N4IRS/N2NUO. They are designed to work with G4KLX’s reflectors and their log files.

Installation

(todo)

Usage

(todo)